پادکست های رایگان عبور از بحران

تومان

عبور از بحران های طبیعی

فرمت:صوتی

زمان دوره:45 دقیقه

سبک آموزش:آموزشی/انگیزشی

مدرس:حمید تقوی

دوره رایگان بیزینس پلن