دوره فروشنده شو سطح نقره ای

349,000 تومان

موضوع:فروشندگی

مدت زمان دوره:90 دقیقه

مخاطب:صاحبین کسب و کار و فروشندگان

دوره رایگان بیزینس پلن