چهار اصل مهم در بالا بردن درآمد در فضای مجازی

۳٫۱
(۸)
خیلی از مردم فکر میکنند درآمد های باال در فضای مجازی رازهای عجیب و شگفت آوری دارد یا اینکه کار هرکسی نیست.
در واقع درآمدهای چند ده،چندصد میلیونی و حتی میلیاردی کار عجیبی نیست که هرکسی نتواند آن را انجام دهد،بلکه صاحبین این درآمد ها آموزش دیده اند و عمل کرده اند.در این مقاله قصد داریم مهم ترین عوامل رشددرآمد در فضای مجازی را باهم بررسی کنیم.
تا آخرهمراه باشید.

1.تامین محصول خوب:

در اولین قدم شما باید محصول خوبی را تهیه کنید.محصول خوب محصولی است که مخاطب شما به آن نیاز دارد.در حوزه کاری شما یک محصول خوب دغدغه مخاطب و مشتری را حل میکند و واقعا بدرد اومیخورد.زمانی که شما محصولی را موجود میکنید اگر محصولی نباشد که مشتری به او نیاز داشته باشد.هرچقدر هم که تبلیغات انجام دهید و تولید محتوای قوی ای داشته باشید نمیتوانید فروش باالیی را تجربه کنید.

2.تولید محتوا:

برای فروش در فضای مجازی شما ابتدا باید تولید محتوای اصولی داشته باشید.تولید محتوای اصولی در فضای مجازی شامل چند گزینه میشود که باید آنرا رعایت کنید.

نشان دادن تخصص به مخاطب:زمانی که ما تولید محتوا میکنید بایدحواستان باشد که تخصصتان را باید نشان مخاطب دهید.برای اینکار لازم است جزئیات محصول را بگویید و با مثال به مخاطب بفهمانید که
محصولتان چطور برای مخاطب مفید است و چطور میتواند از آن برای حل دغدغه اش استفاده کند.

3.تبلیغات موثر:

چه در فضای مجازی و چه در فضای سنتی شما تا زمانی که برای بیزینستان تبلیغات انجام ندهید نمیتوانید درآمدهای بالا را تجربه کنید.شما باید با تبلیغات ابراز وجود کنید و به مشتری بگویید که هستید!
بهترین محصوالت و خدمات دنیا را هم که ارائه دهید،وقتی کسی از وجود شما خبر نداشته باشد نمیتوانید محصولاتتان را با تعداد بالا بفروشید.

4.فروش و متقاعد سازی:

در مرحله آخر شما باید بلد باشید چطور یک محصول خوب را به مشتریانی که با تبلیغات جذب کرده اید بفروشید و محصول را به آنها پرزنت کنید.در واقع باید بلد باشید چطور به مشتری بفهمانید که محصول شما میتواند مشکل او را حل کند یا تاثیر مثبتی در زندگی ایشان بگذارد. برای اینکه بتوانید فروش و متقاعد سازی را به خوبی یاد بگیرید میتوانید کتاب ها و دوره های فروش را مطالعه و شرکت کنید.یادتان باشد که فروش هم مانند مهارت های دیگر قابل یادگیریست.

برای دانلود فایل PDF این مقاله ضربه بزنید

برای دانلود فایل صوتی این مقاله ضربه بزنید

همچنین میتوانید این مقاله رو به زبان انگلیسی مطالعه و انتشار دهید

Four important principles in raising income in cyber space

Many people think that high incomes in cyber space have strange and surprising secrets or that it is not for everyone
In fact, earning tens or hundreds of millions or even billions is not a strange thing that anyone cannot do, but the owners of these incomes have been trained and practiced
In this article, we are going to examine the most important factors of income growth in cyber space together
Stay together until the end

:Good product supply

In the first step, you must prepare a good product. A good product is a product that your audience needs. In your field of work, a good product solves the concerns of the audience and the customer and is really worth it. When you make a product available, if It should not be a product that the customer needs. No matter how much you advertise and produce strong content, you cannot experience high sales

:Content production

To sell in the virtual space, you must first produce basic content. Producing basic content in the virtual space includes several options that you must follow.

Show your expertise to the audience: When you produce content, you must be aware that you have to show your expertise to the audience. For this, you need to tell the details of the product and let the audience know with examples that
?How is your product useful for the audience and how can they use it to solve their problems

: Effective advertising

Whether in the virtual space or in the traditional space, you cannot experience high income until you advertise for your business. You must express yourself through advertising and tell the  who  you are customer
Even if you offer the best products and services in the world, you cannot sell your products in high numbers when no one knows about your existence.

:Selling and persuasion

In the last step, you must know how to sell a good product to the customers you have attracted with advertising and present the product to them. In fact, you must know how to let the customer know that your product can solve their problem or have a positive effect. Put in their lives. In order to be able to learn sales and persuasion well, you can read and participate in sales books and courses. Remember that sales can be learned like other skills.

امتیاز شما به این مقاله چند است؟

میانگین رتبه بندی ۳٫۱ / ۵٫ شمارش آرا: ۸

بانظردهی برای این مقاله ۵۰ درصد تخفیف بگیرید!

دیدگاهتان را بنویسید

دوره رایگان بیزینس پلن