چگونه از ضمیر ناخودآگاه برای زندگی بهتر استفاده کنیم؟+مثال

۴٫۹
(۷)

حتما قبل از این مقاله اسم ضمیرناخوآگاه و ضمیرخودآگاه به گوشتون خورده.

ذهن تمام انسان ها دارای دو بخش:

ضمیرخودآگاه و ضمیرناخودآگاه هست.درباره این دوموضوع کتابهای زیاد با صفحات زیادی نوشته شده اما در این مقاله سعی دارم در کوتاه ترین و ساده ترین حالت ممکن این موضوع مهم رو توضیح بدم.امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و سبب رشد زندگی و کسب و کارتان بشود.

ضمیر خود آگاه و ضمیر ناخودآگاه چیست؟

ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه: یک راهبرد مهم در رشد و توسعه فردی

ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه دو عنصر کلیدی در روانشناسی و روانکاوی هستند که تأثیر بسزایی بر رفتار و واکنش‌های انسان دارند. این دو عنصر مفاهیمی هستند که درک صحیح آن‌ها می‌تواند به فرد کمک کند تا بهترین نسخه از خودش را در زندگی به نمایش بگذارد.

ضمیر خودآگاه به توانایی فرد برای درک و شناخت از خود و نقش‌هایش در جامعه گفته می‌شود. این مفهوم به فرد کمک می‌کند تا عواطف، افکار و اعمال خود را در یک زمینه آگاهانه تجربه کند. زمانی که افراد بیشتر از ضمیر خودآگاهشان آگاهی پیدا می‌کنند، آن‌ها می‌توانند روابط بهتری برقرار کرده و تصمیمات منطقی‌تری بگیرند

از سوی دیگر، ضمیر ناخودآگاه بخشی از ذهنیت فرد است که موجودیت‌هایی مانند اعتقادات، ارزش‌ها، خواسته‌ها و ترس‌های نهفته در زیر ذهن او را شامل می‌شود. ضمیر ناخودآگاه می‌تواند تصمیم‌گیری‌ها و رفتارهای فرد را به صورت نامحسوس تحت تأثیر قرار دهد و بسیاری از عملکردهای روزمره و رفتارهای آنان را تحت تأثیر قرار دهد.

با شناختن و درک این دو ضمیر، افراد می‌توانند بهبود یابند و رویکردهای منفی یا الگوهای رفتاری ناخواسته را تغییر دهند. در این راستا، ارتقاء ضمیر خودآگاهی و افزایش آگاهی از ضمیر ناخودآگاه می‌تواند به فرآیند توسعه فردی کمک کند.

به عنوان یکی از راهبردهای کلیدی در مسیر موفقیت فردی و رشد شخصی، توجه به ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه امری حیاتی است. با شناختن و فهمیدن این دو عنصر، افراد می‌توانند بهبود یابند، روابط بهتری برقرار کرده و به دستاوردهای بیشتری در زندگی شخصی و حرفه‌ای دست پیدا کنند.
اگر بخواهم به زبان ساده تر بیان کنم،ضمیر خودآگاه ورودی ضمیر ناخودآگاه هست.
برای مثال یاد گرفتن رانندگی توسط ضمیر خودآگاه شما انجام میشود.با اختیار کامل به آموزشگاه رانندگی میروید و ثبت نام میکنید،کلاس هارا شرکت کرده و رانندگی را یاد میگیرید.اما اگر توجه کرده باشید یکسال بعد دیگر حواستان نیست که چه زمانی پدال گاز را فشار دادید،چه زمانی ترمز گرفتید و … ! چون این عملیات وارد ضمیر ناخودآگاه شما شده و دیگر نیازی به فکر کردن نیست.
یک انسان عادی به طور معمول در روز حدودا ۳۵ هزار تصمیم میگیرد! در واقع اگر نیاز بود به تمام تصمیم ها فکر کنیم تمام روز ما صرف فکر کردن به کارهای روزمره ما میشد و بازهم زمان کم می آوردیم!
در واقع این خلقت خداوند است که ما بخشی از تصمیمات زندگی مان را با ضمیر خودآگاهمان وارد ضمیر ناخودآگاه کرده و بگذاریم باقی عمرمان را او(ضمیر ناخودآگاه) برایمان تصمیم بگیرد!
اما متاسفانه تمام ورودی های ضمیر خودآگاه دست ما نیست! و بخش عظیمی رو جامعه،خانواده،اخبار،دوستان و … وارد ذهن ما کرده و خودمان اصلا متوجه نمیشویم!
فرض بگیرید زمانی که بچه بودید پدر و مادرتان همیشه به شما میگفتند که ریسک نکن،ریسک خطر دارد،اگه ریسک کنی ممکنه تمام زندگیت را از دست بدهی!
در واقع ایشان ریسک کردن را به طور عجیب و افتضاحی وارد ضمیر ناخودآگاه شما کرده اند.و شما زمانی که جوان میشوید و دوست دارید کاری انجام دهید که ریسک دارد(مثل راه اندازی کسب و کار)میترسید و ضمیر ناخودآگاه شما بهتان القا میکند که ریسک خطر دارد و نباید انجام دهید و شما اصلا به این فکر نمیفتید که شاید ریسک کردن هم اصول دارد و میشود درصد خطای آنرا پایین آورد(برای مثال برای راه اندازی کسب و کار میتوانید آموزش ببینید تا درصد شکست شما بسیار کم شود).

وظیفه و تمرین شما بعد از خواندن این مقاله دو چیز است:

۱: آگاهی پیدا کردن نسبت به عملکرد ضمیر ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه

۲: آگاهی پیدا کردن نسبت به تصمیماتی که میگیرید! در واقع سعی کنید افکارتان را کنترل کنید و از برای انجام کارهای مهم از خودتان بپرسید که این القای ضمیرناخودآگاه است یا خیر(تا حدود ۶ ماه این تمرین را انجام دهید)

دانلود فایل PDF این مقاله

همچنین میتوانید این مقاله را به زبان انگلیسی مطالعه فرمایید

Four important principles in raising income in cyber space

Most certainly, prior to this article, you’ve heard of the conscious and unconscious mind

:Every human mind consists of two parts

the conscious mind and the unconscious mind. There are numerous books written about these topics, but in this article, I will attempt to explain this important subject in the shortest and simplest way possible. I hope it has been useful for you and contributes to the growth of your life and business

?What is the conscious and unconscious mind

The conscious and unconscious mind: a significant strategy in personal growth and development

The conscious and unconscious minds are two key elements in psychology and psychoanalysis, with a significant influence on human behavior and responses. Understanding these two concepts can help individuals present their best selves in life

The conscious mind pertains to an individual’s ability to perceive and understand themselves and their roles in society. This concept assists individuals in experiencing their emotions, thoughts, and actions consciously. When individuals become more aware of their conscious mind, they can build better relationships and make more logical decisions.

On the other hand, the unconscious mind is a part of an individual’s mentality that encompasses entities like beliefs, values, desires, and hidden fears. The unconscious mind can subtly influence an individual’s decision-making and behavior, impacting many of their daily functions.

By understanding and grasping these two aspects, individuals can improve and alter negative mindsets or unintended behavioral patterns. In this regard, enhancing conscious awareness and increasing awareness of the unconscious mind can aid in personal development.

As one of the key strategies in personal success and growth, paying attention to the conscious and unconscious mind is of vital importance. Understanding and comprehending these two elements can lead individuals to improvement, better relationships, and greater achievements in their personal and professional lives.

If I may simplify, the conscious mind is the input, and the unconscious mind is the output. For example, when learning to drive, your conscious mind is involved. You attend driving school, enroll in classes, and learn to drive. However, a year later, you no longer need to actively think about when you press the gas pedal or the brake because these actions have become part of your unconscious mind.

An average person makes approximately 35,000 decisions a day! If we had to consciously consider all these decisions, our entire day would be spent thinking about our daily tasks, and yet, time would remain limited.

It is the creation of God that we entrust a part of our life’s decisions to our conscious mind and let the rest be decided by our unconscious mind.

Unfortunately, not all inputs to the conscious mind are within our control. A significant portion comes from society, family, news, friends, and more, and we no longer notice these inputs.

Let’s assume that when you were a child, your parents always advised you not to take risks, warning you of the dangers it poses, and implying that taking risks could cost you your entire life. In reality, they have instilled a bizarre and embarrassing perception of risk in your unconscious mind. So, when you grow up and want to undertake a risky endeavor (like starting a business), you are afraid, as your unconscious mind convinces you that taking risks is dangerous. You don’t even consider the fact that risk-taking has its principles and that the rate of failure can be minimized (for instance, obtaining training to greatly reduce the chance of failure in starting a business).

:Your duty and exercise after reading this article are twofold

To gain awareness of the functioning of your conscious and unconscious minds.

 To become aware of the decisions you make! In other words, strive to control your thoughts and inquire of yourself whether this is an unconscious suggestion when undertaking important tasks (for approximately six months).

امتیاز شما به این مقاله چند است؟

میانگین رتبه بندی ۴٫۹ / ۵٫ شمارش آرا: ۷

بانظردهی برای این مقاله ۵۰ درصد تخفیف بگیرید!

دیدگاهتان را بنویسید

دوره رایگان بیزینس پلن